Działki 2

Kompleks 3 działek o łącznej powierzchni 5,19 ha (51900 m2), obręb i gmina Kołbaskowo

Powierzchnie:
- działka nr 208 2,32 ha
- działka nr 209/3 1,68 ha
- działka nr 209/4 1,19 ha
- kształt działek regularny

Położenie :
- między Kołbaskowem a Rosówkiem przy drodze krajowej nr 13
- odległość do zjazdu na autostradę A6 ok. 2km
- odległość do przejścia granicznego w Kołbaskowie ok. 4km
- odległość do przejścia granicznego na Rosówku ok. 2km
- przez część działki 209/3 ma przebiegać planowana obwodnica Kołbaskowa (do wglądu w studium gminy Kołbaskowo)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 24.09.2007 roku działki 208, 209/4 i część działki 209/3 przeznaczone są na cele lokalizacji obiektów usługowych.